Δούρειος Ίππος

Ιστοχώρος πολιτικής ανάλυσης και διαλόγου

Οι μαθησιακές δυσκολίες στην Ελλάδα-Η πρόταση των Δημοκρατικών

logotypo2-custom;size-234,150*Των Κωσταντίνου Λυντέρη και Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες επ’ ουδενί λόγω δεν αποτελούν μορφή νοητικής υστέρησης. Απεναντίας, σε πολλές περιπτώσεις άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες διαθέτουν υψηλό βαθμό ευφυίας και συναισθηματικής νοημοσύνης.

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει κοινή εφαρμοσμένη και νομοθετημένη πολιτική για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες.

Υπάρχουν όμως αποφάσεις Συμβουλίων σε επίπεδο Υπουργών. Το 2003, το Συμβούλιο Υπουργών για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση υιοθέτησε τα εξής για τις υποχρεώσεις των κρατών – μελών: 1) Να υποστηρίζουν την πλήρη ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές ανάγκες καθώς και την ένταξή τους σε ένα σχολικό σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. 2)Να διευκολύνουν ώστε τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους – εάν είναι απαραίτητο- ή οι κηδεμόνες τους, να μπορούν να επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο εκπαίδευσης. 3) Η επιτυχημένη συνεκπαίδευση απαιτεί λύσεις και καταστάσεις προσαρμογής, και όχι «τυπικές εκπαιδευτικές παροχές». 4)Απαιτεί επίσης πρόσβαση σε κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη (ανθρώπινη και τεχνική) και προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων»…. Διαφαίνεται επομένως μια κοινή Παιδαγωγική τάση: Η Συνεκπαίδευση. Σαφώς δε, υπάρχει και μια κοινή πρακτική : αντανακλαστική αμεσότητα, απουσία γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Στον αντίποδα των παραπάνω, στην Ελλάδα ο τελευταίος νόμος 3699/2008 κάνει λόγο μεν για Ίσες Ευκαιρίες, δε μας παρέχει όμως την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πως θα τις εξασφαλίσουμε ,καθώς θεσπίζεται ένα δυσκίνητο γραφειοκρατικό και τεχνοκρατικό μοντέλο εντοπισμού – διάγνωσης – παρέμβασης .Για να φθάσουμε δηλαδή στην παρέμβαση ακολουθούνται περιττές διαδικασίες εις βάρος φυσικά του πολίτη. Επιπλέον ο νόμος αυτός ενθαρρύνει τον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση των συμπολιτών μας καθώς τους στέλνει σε ειδικά σχολεία, ειδικά κέντρα και ειδικές επιτροπές και ως εκ τούτου δεν υποστηρίζει την πλήρη ενσωμάτωση.(Ν3699/2008, Άρθρο 4). Η γενικότερη όμως αντιμετώπιση του θέματος από την Πολιτεία είναι ανάρμοστη κι αναποτελεσματική. Συγκεκριμένα:

 1. Με τις ατελείωτες διαδικασίες χάνεται υπερπολύτιμος χρόνος στη διάγνωση ή οποία απέχει χαοτικά από την παρέμβαση.
 2. Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν διαθέτουν επαρκή κατάρτιση αξιολόγησης των περιπτώσεων, αλλά και μεθόδου ενημέρωσης των γονέων .Επιπλέον στα σχολεία μας απουσιάζουν παντελώς οι ειδικότητες των ψυχολόγων και των λογοθεραπευτών, απαραίτητες για τη διάγνωση της Δυσλεξίας.
 3. Δεν καλύπτονται τα έξοδα αντιμετώπισης Μ.Δ παρά μόνο περίπου στο 1/5.
 4. Δεν ευνοείται το μοναδικό ίσως μέσο αποκατάστασης αυτών των περιπτώσεων, η Εναλλακτική Διδασκαλία.
 5. Ανύπαρκτη αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού – της διδακτικής παρέμβασης.
 6. Δεν ακολουθείται η ορθή διαδικασία διάγνωσης της δυσλεξίας καθώς πρέπει να γίνεται εντός των σχολικών μονάδων από κάποιον έμπειρο ειδικό που διαθέτει σύγχρονα εργαλεία, έχει συντάξει ένα προσεκτικό ιστορικό, έχει παρατηρήσει το παιδί να διαβάζει και του έχει δώσει μία σειρά από τεστ που αξιολογούν τις γνωστικές και ακαδημαϊκές ικανότητές του (ακρίβεια και ροή της ανάγνωσης, κατανόηση κειμένου, συλλαβισμό, μαθηματικά, γλωσσικές δεξιότητες και ειδικά φωνολογική επεξεργασία )(Shaywitz, 2008).
 7. Η επαρχία στερείται έστω στοιχειώδους υποδομής.
 8. Έχουν καταγγελθεί φαινόμενα πλαστών – ψευδών διαγνώσεων, με στόχο την ειδική εξέταση .
 9. Πολλοί γονείς δεν αποδέχονται τον εντοπισμό Μ.Δ από τους εκπαιδευτικούς και δεν συνεργάζονται προς την επίλυση των προβλημάτων

Η Πρόταση των Δημοκρατικών

Οι Δημοκρατικοί αντιμετωπίζουν το σχολείο ως μια κυψέλη – μικρογραφία της κοινωνίας όπου οι ιδιαιτερότητες είναι αποδεκτές.

Γενικές Θέσεις:

α. Σεβασμός στους συμπολίτες μας με Μαθησιακές Δυσκολίες που έχουν προσφέρει τα πλείστα στην κοινωνία και την ανθρωπότητα;

β. Όχι στον οποιονδήποτε κοινωνικό ρατσισμό;

γ.Έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών που στοχεύει στην συντομότερη και αποτελεσματική εκπαιδευτική παρέμβαση.

Προτάσεις άμεσης εφαρμογής για τη Διάγνωση

1.Υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την έγκυρη αναγνώριση των συμπτωμάτων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες;

2. Διοργάνωση διεθνών κι εθνικών συνεδρίων με τη συμμετοχή όλων των ειδικών που εμπλέκονται στη διάγνωση της Δυσλεξίας (ψυχολόγων, λογοθεραπευτών , παιδαγωγών)και θέμα τη διάγνωση αλλά και τους προγνωστικούς παράγοντές της και στόχο τη μείωση του επιπολασμού της;

3. Δημιουργία αναγνωστικών τεστ που θα βοηθούν στη διάγνωση της δυσλεξίας ;

4. Μεταφορά των νυν Κέντρων διάγνωσης αξιολόγησης και υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ως τμημάτων εντός των σχολικών μονάδων .

Προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την Παρέμβαση

1. Παρέμβαση ΜΕΣΑ στο σχολείο για παιδιά με διεγνωσμένες Μ.Δ. Ενσωμάτωση ελληνόγλωσσων ερευνών στο πλαίσιο παρέμβασης;

2. Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων για τα νηπιαγωγεία.

Προτάσεις προς υλοποίηση σε βάθος χρόνου

1. Ενεργοποίηση της οδηγίας που εξέδωσε το 2007 η Κομισιόν σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, όπου τονίζει την ανάγκη να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί δεξιότητες για να εντοπίζουν τις ειδικές ανάγκες κάθε μαθητή σε ατομικό επίπεδο. Τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων αλλά και τα Πανεπιστήμια από τα οποία αποφοιτούν μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπεριλάβουν στ’ Αναλυτικά τους Προγράμματα Σπουδών το διδακτικό αντικείμενο ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ με πρακτική εξάσκηση σε μαθητές με όλων των διαβαθμίσεων Μ.Δ . Οι Νηπιαγωγοί και οι Δάσκαλοι θα πρέπει έγκυρα κι έγκαιρα να εντοπίζουν τις περιπτώσεις Μ.Δ, ώστε να μπορούν να παραπέμψουν στους ειδικούς, αλλά και στη συνέχεια να συνεργασθούν μ’ αυτούς για την αντιμετώπισή τους.

2. Μεταφορά των εν λειτουργία ΚΔΑΥ (Κέντρα) ως υπηρεσιών και δημιουργία νέων ,ευκίνητων και αποτελεσματικών Τμημάτων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Παρέμβασης εντός των σχολικών μονάδων τόσων σε αριθμό ώστε να καλύπτουν το κυμαινόμενο ποσοστό εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών. Έτσι μόνο θα υπάρξει άμεσος εντοπισμός, διάγνωση και παρέμβαση

3. Πλήρης ενσωμάτωση και φοίτηση αυτών των μαθητών στα σχολεία που φοιτούν και οι υπόλοιποι. Όχι στην περιθωριοποίησή τους. Εφαρμογή της Παράλληλης Εκπαίδευσης κατά την οποία ο μαθητής που αντιμετωπίζει Μ.Δ ανά πάσα στιγμή που χρειάζεται βοήθεια του παρέχεται κατά τη διδασκαλία . Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται έκτακτος διορισμός συμπληρωματικού εκπαιδευτικού (όχι βοηθού) σε τμήματα όπου έχουν διαγνωσθεί περιπτώσεις Μ.Δ με σκοπό την εφαρμογή εναλλακτικής διδασκαλίας .Αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών.

4.Επιλογή κατάλληλων διδακτικών μεθόδων και αξιολόγησή τους.

5. Τακτική εκτίμηση της επίδοσης των μαθητών με Μ.Δ αλλά και γενικά έλεγχος στο Νηπιαγωγείο , την Πρώτη και τη Δευτέρα Δημοτικού (check up).

6.Παρουσίαση της προόδου σε γονείς, μαθητές και παράγοντες της εκπαίδευσης, ενίσχυση της συνεργασίας γονέων – εκπαιδευτικών.

7. Κάλυψη από την Πολιτεία στο 100% των εξόδων αποκατάστασης πέραν της εσω – σχολικής παρέμβασης.

8.Δημιουργία συγχρόνων αποτελεσματικών ανιχνευτικών – διαγνωστικών τεστ.

9. Έκδοση και Δωρεάν Διανομή από το Υπουργείο Παιδείας Βιβλιαρίου Παιδείας Παιδιού, μέσω του οποίου οι γονείς θα ενημερώνονται για τις ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά θα σημειώνονται και τ’ αποτελέσματα των τακτικών chek up που προτείνουμε.

10 .Σταδιακή αντικατάσταση του απαρχαιωμένου συστήματος των ειδικών προφορικών εξετάσεων από την σύγχρονη και αναγνωρισμένη στην Ευρώπη μέθοδο του πληκτρολογίου μόνο για τους υποψηφίους που θα παρακολουθούν εναλλακτικές διδασκαλίες από το Δημοτικό και θα διαθέτουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

_______________________________________________

*Συντονιστές Ομάδας Παιδείας των Δημοκρατικών

Κωνσταντίνος Λυντέρης-Νηπιαγωγός Πανεπιστημίου Αιγαίου, συγγραφέας

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος- BA Ψυχολογίας, PhD Λογοθεραπείας  University College London


Advertisements

2 responses to “Οι μαθησιακές δυσκολίες στην Ελλάδα-Η πρόταση των Δημοκρατικών

 1. Πετράς Μπάμπης Αύγουστος 9, 2009 στο 6:04 μμ

  Διορισμός Ανθρωπολόγων (Κοινωνικών και Υγείας) και Ψυχολόγων σε κάθε σχολική μονάδα με άμεσο αντικείμενο

  α. την επιτήρηση της ανάπτυξης της προσωπικότητας και της ταυτότητας των μαθητών.

  β. Τον εντοπισμό πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών και την παραπομπή σε ειδικό Ιατρό για περαιτέρω εκτίμηση και οδηγίες.

  γ. Την Ψυχοκοινωνική Μέριμνα υπέρ των μαθητών.

 2. Χρήστος Κωνσταντόπουλος Σεπτεμβρίου 25, 2009 στο 5:19 μμ

  Συγχαρητήρια για το πλήρες και εμπεριστατωμένο άρθρο σας για τις μαθησιακές δυσκολίες.Οντας γονιός παιδιού με αυτισμό, έχω βιώσεικαι βιώνω καθημερινά στο «πετσί» μου, την αναλγησία, τη κοροιδία και τον ζαμανφουτισμό του Ελληνικού Κράτους.Και απλά για να συμπληρώσω στο άρθρο σας μια εμπειρία μου, θα σας πω πως αφού συγκεντρώσαμε μετά κόπων και βασάνων όλα τα χαρτιά και δικαιολογητικά, για την Συνεκπαίδευση και αφού εγκρίθηκε και από το ΥΠΕΠΘ,τελικά δεν μας δόθηκε γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα άτομα.Και βέβαια την πληρώνουμε από τη τσέπη μας.ελλάς το μεγαλείο σου!!!Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,
  Χρήστος Κωνσταντόπουλος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: